कोभिड महामारीको कारण अगिल्लो वर्ष प्रदर्शन हुनबाट रोकिएको थिएटर भिलेजको नाटक ‘पल्पसा क्याफे’ आजबाट प्रदर्शन भएको छ । नारायण वाग्लेको मदन पुरस्कार प्राप्त उपन्यास …